تو می‌تونی تغییر ایجاد کنی(مجموعه موشن گرافیک یک سیاره مریض-قسمت یازدهم)

شاید یه نفری نتونیم جلوی تغییر اقلیم و گرمایش زمین رو بگیریم، اما با آگاه کردن حتی یک نفر درباره‌ی وقایعی که داره اتفاق میوفته، می‌تونیم تغییری در جهت خنک کردن زمین و نجات چرخۀ حیات انجام بدیم.

اولین قدم فهمیدن چیزیه که بهش می‌گن رد پای کربن! رد پای کربن مقدار گاز دی‌اکسیدکربنیه که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد هوا می‌کنیم.

برای کارهای روزمره‌ ... مثل گرم کردن خونه، روشن کردن چراغ، پخت و پز، تلویزیون دیدن یا حمل و نقل. هر چیزی که مصرف می‌کنیم برای ساخت و رسوندنش به دست‌مون انرژی مصرف شده.

همون‌طور که می‌دونین دلیل اصلی گرم شدن زمین مصرف انرژیه. پس باید برای جلوگیری از گرمایش زمین بخاری رو خاموش کنیم، توی تاریکی زندگی کنیم و هیچی نخریم و نخوریم؟!

البته که نه. ولی می‌تونیم سبک زندگی‌مون رو به نفع مصرف انرژی کمتر تغییر بدیم و رد پای کربن‌مون رو کوچیک‌تر کنیم. این وسط از نظر اقتصادی هم صرفه جویی کردیم.

یادمون باشه کارهای کوچیک هم می‌تونن تغییر بزرگ ایجاد کنن.

tw-my-twny-tghyyr-ayjad-kny-mjmwah-mwshn-grafyk-yk-syarh-mrydh-qsmt-yazdhm

روح‌تون هم خبر نداره اگه از لامپ‌های کم مصرف استفاده کنین، به ازای هر یه دونه لامپ، سالی 225 کیلو کمتر کربن تولید می‌شه! پس نباید از خیر یه لامپ هم بگذریم. یا می‌دونید اگه توی تابستون یا زمستون هر دو درجه‌ای که دمای خونه‌تون رو تغییر بدین و کم کنین، 225 کیلو کربن کمتری وارد جو می‌کنین؟

احتمالا این رو هم نمی‌دونید که با استفاده از حمل و نقل عمومی چقدر می‌تونید در مصرف سوخت صرفه جویی کنین. این طور بگم: هر 4 لیتر بنزینی که صرفه جویی کنین یعنی 9 کیلو کربن کمتری وارد جو کردید!

از بازیافت هم نباید غافل شد، چون جلوی تولید دوبارۀ خیلی از چیزها رو می‌گیره و این یعنی انرژی و کربن خیلی کمتر.

این‌ها راه‌های عمومی و اولیه‌ای هستند که همه باید شروع کنیم. هر کدوم از ما می‌تونه کارهای زیادی برای کوچیک کردن رد پای کربن خودش و خونواده‌ش پیدا کنه.

حسابشو بکنین اگه همه حواس‌شون به رد پایی که از کربن به جا می‌ذارند باشه، چقدر راحت می‌شه جلوی گرمایش لجام گسیختۀ زمین رو بگیریم.

مهم اینه که متوجه باشیم با همین کارهای به ظاهر کوچیک چقدر می‌تونیم توی نجات چرخۀ حیات تاثیرای بزرگی بزاریم. فقط کافیه هر کس چند درجه تغییر کنه!

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.