احتمال کاهش میزان انتشار گازهای کربنی در جهان در ۲۰۲۴ وجود دارد.

امیدهای کارشناسان اقلیمی برای آغاز روند کاهش انتشار گازهای کربنی توسط بخش انرژی در سال ۲۰۲۴ پررنگ‌تر شده است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این پیش‌بینی کرده بود که شروع روند کاهش میزان انتشار گازهای کربنی در بخش انرژی در میانه دهه جاری میلادی محقق ‌می‌شود.

این در حالی است که اکنون احتمال داده می‌شود که بشر نقطه اوج سطح انتشار گازهای کربنی را در سال ۲۰۲۳ پشت سر گذاشته است. همزمان کورسوهای امیدی در زمینه به ثمر نشستن تلاش‌ها برای تقویت بخش انرژی تجدیدپذیر و کاهش میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی هم به چشم می‌خورد.

بارزترین نمونه در این زمینه در بیانیه پایانی نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در دبی مشاهده شد. شرکت‌کنندگان در اجلاس «کاپ ۲۸» برای گذار به دوران عاری از سوخت‌های فسیلی به توافق رسیدند.

بخش انرژی در سطح جهان به تنهایی مسئول انتشار سه چهارم گازهای گلخانه‌ای است.

آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۳ در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که سطح انتشار گازهای کربنی که ناشی از بخش انرژی هستند تا سال ۲۰۲۵ میلادی به نقطه اوج خود می‌رسد. این نهاد بین‌المللی دلیل اصلی این پیش‌بینی نه چندان خوش‌بینانه خود را بحران در بخش انرژی در پی درگیری‌های روسیه و اوکراین عنوان کرده بود.


همچنین از تلاش‌های چین، به عنوان بزرگترین منتشرکننده گازهای کربنی در سطح جهان، برای تقویت فناوری‌هایی که با انتشار کمتر گازهای کربنی همراه هستند به عنوان عاملی موثر در کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی یاد می‌شود.

کاهش میزان انتشار گازهای کربنی در بخش انرژی به دستیابی به سطح انتشار صفر خالص این گازها کمک خواهد کرد. هیات کارشناسان سازمان ملل متحد دستیابی به سطح انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ میلادی را تنها راه محدودسازی میزان گرمایش زمین به یک و نیم درجه سانتیگراد در مقایسه با دوران پیش از انقلاب صنعتی می‌داند.

بنابر گزارش «مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد» (IPCC)، رسیدن به هدف ۱.۵ درجه افزایش دما برای جلوگیری از اثرات ویرانگر تغییرات اقلیمی ضروری است.

میزان گرم شدن زمین در طولانی‌مدت اکنون در مقایسه با دوران پیشاصنعتی زمین، یعنی پیش از انقلاب صنعتی و دورانی که بشر هنوز استفاده از سوخت‌های فسیلی را شروع نکرده بود، حدود ۱.۱ تا ۱.۲ درجه سانتیگراد است.

جهان با وجود همه تلاش‌ها برای مهار گازهای گلخانه‌ای، همچنان در مسیر رسیدن به میزان افزایش دمای حدود ۲.۵ درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ است. سازمان ملل در عین حال اعلام کرده است که حفظ حد ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش دما به سرعت در حال ناممکن شدن است.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.