کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارش‌ها در ۳ استان کشور

استان فارس با کاهش ۵۳.۸ درصدی بارش‌ها در رتبه نخست استان‌های کشور از نظر کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری قرار دارد و پس از آن، استان‌های بوشهر و هرمزگان، هر دو با ۵۱درصد کاهش بارش‌ها مواجه بوده‌اند.

به گزارش بازار، میزان بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (شروع مهر ۱۴۰۲) تا پنجم فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱۴۱.۵ میلیمتر رسید که این رقم نسبت به بارش‌های مدت مشابه سال آبی قبل (۱۶۱.۸ میلیمتر) کاهشی ۱۳ درصدی و نسبت به آمار متوسط بلندمدت در زمان مشابه (۱۷۹.۸ میلیمتر) کاهشی ۲۱درصدی داشته است.

از بین ۳۱ استان کشور، کاهش بارش‌ها نسبت به شرایط نرمال (متوسط ۵۵ ساله) در ۳ استان بیش از ۵۰درصد است.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، استان فارس با کاهش ۵۳.۸ درصدی بارش‌ها در رتبه نخست استان‌های کشور از نظر کاهش بارش‌ها در سال آبی جاری قرار دارد و پس از آن، استان‌های بوشهر و هرمزگان، هر دو با ۵۱درصد کاهش بارش‌ها مواجه بوده‌اند.

استان‌های سمنان، خراسان رضوی و کرمان نیز با کاهش ۳۰ تا ۴۵درصدی بارش‌ها و استان‌های خراسان شمالی، گیلان، مرکزی، زنجان، البرز، چهارمحال‌و بختیاری، خراسان جنوبی، قزوین و تهران نیز با کاهش ۱۱ تا ۲۸درصدی بارش‌ها در سال آبی جاری مواجه هستند.

تنها استان کشور با رشد بیش از ۱۰درصدی بارش‌ها، استان آذربایجان غربی است که بارش‌های سال آبی جاری این استان نسبت به آمار متوسط بلندمدت، رشدی ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

دریا دزدی

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.