اگر جانوران نباشند، کره زمین چه شکلی خواهد بود؟

جانوران چه نقشی در طبیعت دارند؟ اهمیت آن­ها و تلاش برای حفظ آن­ها به چه دلیل است؟

تخمین تعداد جانوران روی کره زمین بسیار سخت و ارائه آمار دقیق برای آن، تقریبا ناممکن است. دلایلی مانند تنوع بسیار زیاد گونه‌ها و کمبود اطلاعات در مورد بسیاری از مناطق جهان، این کار را بسیار پیچیده می‌کند. در حال حاضر، برآوردهای مختلفی در مورد تعداد حیوانات وجود دارد.

اما حیوانات چه نقش‌هایی را در این کره خاکی ایفا می‌‌کنند؟ تاثیر آن‌ها بر تنوع زیستی، حفظ زیستگاه‌ها، تعادل زیستی و ... چیست؟ در این مقاله به این موارد می‌پردازیم.

بر اساس تحقیقات تخمین زده شده است که تعداد جانوران فسیلی در کره زمین حدود ۸۱.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ گونه است. این فرضیه‌ها بر اساس تحلیلِ داده‌های موجود و مدل‌سازی ایجاد شده‌اند.

همچنین، طبق برآورد مشابهی که توسط ناسا انجام شده است؛ به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد گیاهان و حیوانات فسیلی ممکن است در مرتبه میلیاردها یا حتی تریلیون‌ها گونه قرار داشته باشد.

در هر صورت، باید توجه داشت که بسیاری از جانوران هنوز شناخته نشده و بسیاری از گونه‌ها در مکان‌ها و زیرمناطقی که انسان به آن‌ دسترسی مستقیم ندارد، وجود دارند. بنابراین، تعداد دقیق جانوران در طبیعت، احتمالاً بیشتر از تخمین‌های موجود است و تا وقتی که مطالعات بیشتری انجام نشود، نمی‌توانیم به ارقام دقیقی دست یابیم.

اما چرا جانوران مهم­‌اند و چرا ما باید برای حفظ آن‌­ها تلاش کنیم؟

۱. حفظ تنوع زیستی

  • تنوع زیستی شامل وجود گونه‌ها و زیستگاه‌های مختلف در یک اکوسیستم است. این تنوع به حفظ پایداری زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌ها کمک می‌کند. هر گونه‌ی جانوری، نقش مشخصی در این تنوع دارد. از این تنوع زیستی به عنوان یک شبکه پیچیده از ارتباطات تغذیه‌ای و تعادل اکوسیستمی بهره‌مند می‌شویم.

۲. حفظ تعادل اکوسیستمی

  • جانوران در زنجیره‌های غذایی و تعادل اکوسیستمی نقش اساسی دارند. به عنوان مثال، شکارچیان طبیعی می‌توانند جلوی افزایش جمعیت جریان‌دهنده‌های گیاهان را بگیرند و از تخریب زیستگاه‌ها جلوگیری کنند.

۳. تأمین خدمات اکوسیستمی

  • جانوران به تأمین خدمات متعددی در اکوسیستم‌ها، کمک می‌کنند. این خدمات شامل پراکندگی بذر، گرمایش هوا توسط جنگل‌ها، انجام عملیات تنظیم آب‌ها در رودخانه‌ها و دریاها و … می‌شوند. به عنوان مثال، زنبورها نقش مهمی در گسترش گیاهان و افزایش تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کنند.

۴. نظارت بر وضعیت محیط زیستی

  • تغییرات در جمعیت‌ و وضعیت جانوران می‌تواند به عنوان نشانگرهای تغییرات محیطی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، افت جمعیت یک گونه، می‌تواند به ما اطلاع دهد که محیط زیست این گونه تحت تهدید قرار دارد.


5.منابع معرفی شده

  • جانوران به عنوان منابع غذایی، پوست، الیاف و مواد خام برای انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از جانوران به عنوان منابع مهمی برای مواد غذایی، پوشاک و داروها شناخته می‌شوند.

6.معنویت و ارتباط انسانی با جانوران

  • جانوران به عنوان نمادهای مهم در فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف شناخته می‌شوند. آن‌ها به عنوان نمایندگانی از زیبایی طبیعت، معنویت و ارتباط انسان با محیط زیست تلقی می‌شوند. آنها منابع الهام بخشی برای انسان‌ها هستند.

حفظ جانوران مختلف در طبیعت مهم‌ترین جنبه‌های حفظ محیط زیست و انسانی را تحت پوشش دارد. این اهمیت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برای تعادل علمی و زیست‌شناختی در طبیعت اساسی است.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.