گزارشی از ایلام

درخت سدر نشانه‌ای از عشق، ایثار و وحدت بین دو کشور ایران و عراق

[فصل نشانه‌گذاری مسیر زیارت امام حسین علیه‌السلام با کاشت درخت سدر]

امسال علاوه بر خدمات اسکان، غذا و ... یک خدمت محیط زیستی نیز از سمت برخی موکب‌داران دغدغه‌مند در حوزه محیط زیست ارائه گردید.

با ارائه بذر درخت سدر به زائران ابا عبدالله (علیه السلام) همراه با دستور العمل نحوه کاشت درخت، بستر کار خیر محیط زیستی توسط زائران و موکب‌داران فراهم گردید.

درخت سدر علاوه بر ماندگاری و طول عمر بسیار بالا، دارای خواص مختلفی از جمله موارد زیر می‌باشد:

1- بیشترین کاربرد سدر در شستشوی سر و بدن است، برگ تازه درخت سدر، مثل صابون عمل می‌کند.
2- صمغ درخت موجب جلوگیری از ریزش مو و شوره سر می‌شود.
3- باعث کاهش گرما و حرارت سر می‌شود.
4- سدر آرامش‌بخش است.
5- مالیدن جوشانده میوه درخت سدر برای سستی اعضا و تقویت آنها مفید است.
6- برای بهبود زخم‌های سطحی می‌توان از خواص سدر بهره برد.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

دریا دزدی

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.