سیب‌ها سهم دریاچه ارومیه را بالا کشیدند!

در حالی امسال یک میلیون تن سیب آذربایجان غربی در آستانه فاسد شدن قرار دارد که برای تولید این میزان محصول معادل یک‌سوم حجم فعلی دریاچه ارومیه آب مصرف شده است.


گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: تپه‌های بزرگ سیب کنار جاده، صحنه‌ای است که برای هر مسافر ارومیه در تابستان، پس از طی ده‌ها کیلومتر کاملا عادی می‌شود.

syb-ha-shm-dryachh-arwmyh-ra-bala-kshydndتصاویری از فصل جمع آوری سیب در آذربایجان غربی

نماینده ارومیه در مجلس سید سلمان ذاکر رکورد تولید سیب در کشور را متعلق به آذربایجان غربی می‌داند و می‌گوید که امسال یک میلیون تُن سیب ممتاز در سردخانه‌ها مانده و در حال فاسد شدن است.

مطابق محاسبات موسسه تحقیقات آب برای تولید یک میلیون تن سیب باید سالانه 270 میلیون متر مکعب آب به سمت باغات رها کنیم. با این حجم از آب می‌توان طی 10 سال دریاچه ارومیه را احیا کرد.

نمایی از وضعیت دریاچه ارومیه

نداشتن مشتری و از بین رفتن سیب در سردخانه‌های آذربایجان غربی موضوع جدیدی نیست و مرور مصاحبه نمایندگان مجلس از فاسد شدن 800 هزار تن سیب شمال غرب کشور طی سال گذشته خبر می‌‎دهد.

آذربایجان غربی امسال با تولید 1.5 میلیون تن سیب رکورد تولید ایران را تصاحب کرد اما وضع عوارض 400 میلیون تومانی صادرات روی هر کانتینر توسط کشورهای همسایه در کنار زمان زیاد معطلی در وسایل حمل بار که به کاهش کیفیت محصول ختم می‎‌‌شود، سبب شد تا مشتری برای سیب پیدا نشود.

کارگرانی که در حال خالی کردن سیب‌های فاسد هستند‌

سیب تنها محصول آب‌بر کشت شده در آذربایجان غربی نیست و چغندرقند در کنار یونجه، گیلاس و آلبالو به عنوان 4 محصول با بیشترین مصرف آب میان تولیدات کشاورزی در سبد تولید کشاورزان ارومیه قرار دارد.

نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها‌ بهارعلی محمدی به گردش مالی 100 هزار میلیارد تومانی سیب در ارومیه اشاره می‌کند و معتقد است که زندگی بخش از مردم آذربایجان غربی با کشاورزی و تولید سیب گره خورده است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

در مقابل، سخنگوی صنعت آب عیسی بزرگ‌زاده با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه با استمرار کشت محصولات آب‌بر غیرممکن است، می‌گوید خشک‌شدن دریاچه ارومیه و طوفان‌های نمکی، آذربایجان غربی را غیرقابل سکونت می‌کند و دیگر مردمی نمی‌مانند که معیشت آن‌ها محل بحث باشد.

بررسی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه بیانگر آن است که جایگزین کردن محصولات کم‌آب‌بر و راهبردی به جای تولیدات فعلی آذربایجان غربی به عنوان محوری‌ترین اقدام معرفی شده است، اما دستگاه‌های اجرایی هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند.

کارشناسان معتقد هستند، بسته سیاستی حوزه کشاورزی شامل الگوی کشت متناسب با منطقه و ارائه مشوق به کشاورزان به حفظ و بهبود معیشت مردم کمک کرده و در کنار پروژه‌های سازه‌ای احیای دریاچه ارومیه را تسریع می‌کند.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

علی تبریزی

مستند دریا دزدی در مورد فیلم‌سازی است که به دلیل علاقه زیاد خود به زندگی گونه‌های مختلف در اقیانوس، تصمیم می‌گیرد تا آسیب‌هایی را که انسان‌ها به گونه‌های مختلف دریایی وارد می‌کنند را به صورت یک مستند به تصویر کشیده و تاثیرات مخرب صنعت ماهی‌گیری بر اکوسیستم دریایی را آشکار کند…

کتابچه پیشنهادی:

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.