هر بار که با چت جی‌پی‌تی چت کنید، یک بطری آب مصرف می‌شود.


 یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تراشه‌های هوش مصنوعی، تأمین آب مورد نیاز برای خنک کردن آن‌ها است. طبق آمار منتشر شده، OpenAI روزانه بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ دلار برای سرپا‌نگه‌داشتن چت‌بات ChatGPT هزینه می‌کند و Copilot و ChatGPT یک بطری آب کامل را برای خنک کردن تراشه‌ در هر چت مصرف می‌کنند.

 هر دو شرکت مایکروسافت و OpenAI سرمایه‌گذاری زیادی برای تأمین آب خنک‌کننده‌های تراشه‌های هوش مصنوعی خود انجام داده‌اند؛ چرا که این تراشه‌ها به‌دلیل تولید گرمای زیاد، بدون استفاده از خنک‌کننده ذوب می‌شوند.
 چند روز پیش، مایکروسافت از پردازنده‌ی ۱۲۸ هسته‌ای Maia 100 برای پردازش سریع‌تر هوش مصنوعی رونمایی کرد و به‌گفته‌ی بلومبرگ، این پردازنده‌ از یک صفحه‌ی سرد برای خنک ماندن تراشه و جلوگیری از گرم شدن بیش‌از‌حد آن بهره می‌برد.
 مایکروسافت در صفحه‌ی خنک‌کننده‌ی پردازنده‌ی Maia 100 از مایع اختصاصی استفاده می‌کند تا دیگر ترسی برای گرم شدن بیش‌از‌حد پردازنده‌های قدرتمند نداشته باشد./زومیت

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.