چه چیزهایی برای تولید کودکمپوست مفید هستند؟ چه چیزهایی نه!

کمپوست‌­کردن یک راه عالی برای افزودن مواد مغذی و آلی به باغ شما و در عین حال کاهش میزان زباله­‌هایی است که به محل‌­های دفن زباله می­‌فرستیم. بسیاری از افرادی که تازه کمپوست­‌سازی را آغاز کرده‌­اند تعجب می­‌کنند که منظور از ایجاد یک مخلوط قهوه­‌ای و سبز متعادل برای کودکمپوست با استفاده از زباله‌ی‌تر چیست؟

مواد قهوه‌­ای برای کودکمپوست چیست؟

مواد سبز برای کمپوست چیست؟

چرا تهیه ترکیب مناسب از این موارد مهم است؟

مواد قهوه­‌ای برای کمپوست­‌سازی از مواد گیاهی خشک یا چوبی تشکیل شده‌­اند.

اغلب، این مواد قهوه‌­ای هستند، به همین دلیل است که ما آن­‌ها را مواد قهوه‌­ای می­‌نامیم.

مواد قهوه‌­ای عبارتند از:

  • برگ­‌های خشک

  • تراشه­‌های چوب

  • پوشال

  • خاک اره

  • ساقه ذرت

  • روزنامه

  • و ...

این مواد به افزایش حجم کمک می­‌کنند و همچنین کمک می‌­کنند هوای بیشتری وارد کمپوست شود. مواد قهوه‌­ای نیز منبع کربن در توده کودکمپوست شما هستند.

مواد سبز از مواد مرطوب یا تازه در حال رشد تشکیل شده‌­اند.

این مواد اغلب به رنگ سبز هستند.

چند نمونه از مواد سبز عبارتند از:

ضایعات مواد غذایی، بریده‌­های‌ چمن، کود کشاورزی، علف­‌های هرز تازه­‌بیرون‌­کشیده­‌شده و ... .
مواد سبز بیشتر مواد مغذی را تامین می‌­کنند که کمپوست شما را برای باغ شما مفید می‌­کند. مواد سبز دارای نیتروژن بالایی هستند.

چرا برای کودکمپوست به یک ترکیب خوب قهوه‌ای و سبز نیاز دارید؟

داشتن ترکیب مناسبی از مواد سبز و قهوه­‌ای باعث می­‌شود که توده کمپوست شما به درستی کار کند. بدون ترکیب مناسبی از مواد قهوه­‌ای و سبز، توده کمپوست شما ممکن است گرم نشود، ممکن است مدت بیشتری طول بکشد تا به کمپوست قابل استفاده تجزیه شود و حتی ممکن است بوی بدی به مشام برساند. ترکیب خوبی از قهوه‌­ای و سبز در توده کمپوست شما حدود 4:1 قهوه­‌ای (کربن) به سبز (نیتروژن) است. برخی از مواد سبز نسبت به سایرین دارای نیتروژن بیشتری هستند در حالی که برخی از مواد قهوه­‌ای کربن بیشتری نسبت به سایرین دارند. اگر متوجه شدید که توده کمپوست شما گرم نمی‌­شود، ممکن است لازم باشد مواد سبز بیشتری به کمپوست اضافه کنید. اگر متوجه شدید که توده کودکمپوست شما شروع به بو می‌­کند، ممکن است لازم باشد مواد قهوه­‌ای بیشتری اضافه کنید.

ترکیب نامناسب و نامتوازن مواد سبز و قهوه‌ای کمپوست می‌تواند منجر به تولید بو در کمپوست کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله آیا کود کمپوست بو می‌دهد؟ چه کار کنیم تا بوی کمتری داشته باشد؟ رجوع کنید.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.