کشاورزی شهری چیست؟

کشاورزی شهری یک روش کشاورزی است که در مناطق شهری و حومه‌های شهری انجام می‌شود. این نوع کشاورزی به منظور تولید محصولات کشاورزی در محیط‌های شهری انجام می‌شود. از مزایای این فعالیت می‌تواند اشتغال آفرینی خانگی باشد.

کشاورزی شهری دارای مزایای زیادی است. از جمله مزایا مهم آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. تأمین غذا

  کشاورزی در شهر به تأمین محصولات کشاورزی برای ساکنان شهر کمک می‌کند. این نوع کشاورزی می‌تواند به تنوع غذایی و امنیت غذایی در شهرها کمک کند.

 2. کاهش مسافت‌های حمل و نقل

  با کاشت محصولات کشاورزی در نزدیکی شهرها، می‌توان مسافت‌های حمل و نقل را کاهش داد و آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل را کاهش داد.

 3. حفاظت از محیط زیست

  کشت شهری می‌تواند به حفظ فضای سبز در شهرها و کاهش مصرف انرژی برای حمل و نقل کمک کند.

 4. اشتغال

  کشاورزی در شهر می‌تواند اشتغال آفرینی در مناطق شهری را ارتقا دهد و برای افرادی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، درآمدزایی کند.

 5. ارتقاء تفرجگاه‌ها

  کِشتارگاه‌ها و محوطه‌های کشت شهری می‌توانند به ایجاد تفرجگاه‌ها و فضاهای زیبا در شهر کمک کنند.

کشاورزی شهری چگونه باید باشد؟

 1. پایداری محیطی

  • در کشت شهری، اهمیت استفاده پایدار از منابع آب، خاک، و انرژی بسیار زیاد است. استفاده از فناوری‌های کشاورزی هوشمند می‌تواند به بهره‌وری بیشتر منابع کمک کرده و تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش دهد.

 2. انتخاب محصولات متنوع

  • تولید محصولات متنوع در کشت شهری به اهمیت اقتصاد محلی و تأمین نیازهای مختلف شهروندان کمک می‌کند. این محصولات می‌توانند شامل صیفی‌جات، میوه‌ها، گل‌ها، گیاهان دارویی، و حتی محصولات کم‌آب مانند کاکتوس باشند.

 3. مشارکت اجتماعی

  • جمع‌آوری یا ایجاد انجمن‌ها و گروه‌های کشاورزان شهری، می‌تواند به ترویج این فعالیت‌ها و ایجاد ارتباطات اجتماعی بین افراد کمک کند.

 4. استفاده از فضای شهری

  • بهینه‌سازی فضاهای شهری برای ایجاد باغ‌ها، فضاهای سبز، و گلخانه‌ها به عنوان قسمتی از سیستم کلان‌شهری می‌تواند به تنوع زیستی و بهبود هوای شهر کمک کند.

 5. فناوری هوشمند

  • استفاده از سیستم‌های آبیاری هوشمند ، حسگرها و دستگاه‌های کنترل خودکار، و ... در کشاورزی شهری به بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات کمک می‌کند.

 6. آموزش و آگاهی‌رسانی

  • برگزاری دوره‌های آموزشی برای افراد شهری به آن‌ها می‌آموزد چگونه محصولات محلی را تولید کنند و چگونه در کشاورزی در شهر مشارکت داشته باشند.

کلیدی‌ترین هدف در کشت شهری این است که با استفاده هوشمندانه از فضاها و منابع موجود در شهر، زندگی شهری را بهبود بخشیده و به توسعه پایدار و سلامت محیط زیست کمک کند.

کشاورزی در شهر معمولاً با استفاده از تکنولوژی‌های نوین مانند کشاورزی عمودی، هیدروپونیک و استفاده از فضای کوچک‌­تر، انجام می‌شود. این نوع کشاورزی نیازمند مدیریت دقیق منابع آبی و تغذیه‌ای است تا بتوان محصولات با کیفیت تولید کرد.

همچنین می‌توانید از مقاله کشاورزی خانگی چیست؟ نیز برای کسب اطلاع بیشتر استفاده کنید.

نظرات

دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد‌شد.

اخبار حیات:
مستند پیشنهادی:

حقیقت تلخ

Philip Davis Guggenheim

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

کتابچه پیشنهادی:

یک بشقاب خالی

ایمان ذکاوتمند

محققـان بـه تازگـی متوجـه نوعـی اعتیـاد خامـوش شـده اند کـه از دیـر بـاز در انسـان رخنـه کـرده و امـروزه طیـف وسـیعی از جوامـع را درگیـر کرده اسـت. اثـرات سـوء ایـن اعتیـاد تـازه کشـف شـده تـا جایـی خطرنـاک و پرهزینــه اســت کــه همــه ســاله عــدۀ زیــادی را راهــی بیمارســتان ها و گورســتان ها می کنــد. میـزان بـالای در دسـترس بـودن ایـن مخـدر و هنجـار تلقی شـدن ایـن اعتیـاد موجـب شـده تـا مبـارزه بـا ایـن اعتیـاد بـه یـک باخـت از پیـش تعییـن شـده تبدیـل شـود.