مادرکشی| Matricide


کمیل سوهانی

محیط زیست

1395

فارسی

76 دقیقه

ایران

ندارد

درباره مستند

داستان فیلم:

روزگاری آن که می خندید هنوز خبر بد را نشنیده بود، اما ما ساکنان شهر دیرزمانی است خبر بد را شنیده ایم و همچنان می خندیم. دریاچه ها و تالابها، رودها و نهرها، چشمه ها و چاه ها… و قنات ها و آبخوان های این سرزمین هر روز کم آبتر و کم جانتر می شوند. تو گویی بحران، قرن ها از اینجا فاصله دارد و اینها همه اخباری از یک کره دیگر است…

دریافت مستند مادرکشی
px 720
زبان اصلی
MB 797
px 480
زبان اصلی
MB 412