ice-on-fire

یخ سوزان| ice on fire


Leila Conners

محیط زیست

2019

انگلیسی

97

آمریکا

دارد

درباره مستند

داستان فیلم:

آیا می‌توانیم تغییرات آب و هوایی را معکوس کنیم؟ یخ سوزان روش‌های زیادی را برای کاهش ورودی کربن به اتمسفر بررسی می‌کند و مهم‌تر اینکه، چگونه می‌توان کربن را کم کرد، کربن‌دی‌اکسید را از جو خارج کرد و در نتیجه زمینه را برای پایین آمدن دمای کره زمین فراهم کرد. با توجه به اینکه جهان 400 قسمت در میلیون کربن‌دی‌اکسید را در جو عبور داده و منجر به بی ثباتی آب و هوا در سراسر کره زمین شده، تغییر وضعیت آب و هوا ضروری است.

دریافت مستند یخ سوزان
px 1080
به همراه زیرنویس
GB 1.8
px 720
به همراه زیرنویس
GB 1
px 480
به همراه زیرنویس
MB 580
px 1080
زبان اصلی
GB 1.8
px 720
زبان اصلی
GB 1
دریافت زیرنویس یخ سوزان
زیرنویس فارسی مستند
زیرنویس انگلیسی مستند