2040

2040


Damon Gameau

محیط زیست

2019

انگلیسی

92 دقیقه

استرالیا

دارد

درباره مستند

داستان فیلم:

از خطرات ادامه روند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی زیاد شنیده‌ایم. اما اگر روند فعالیت‌ها تغییر کند و سبز و پایدار بشود چه می‌شود؟ این مستند با ارائه پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف انرژی، حمل و نقل و ... آینده‌ی سبزی را برای سال 2040 کره زمین متصور می‌شود.

دریافت مستند 2040
px 1080
به همراه زیرنویس
GB 2
px 720
به همراه زیرنویس
MB 990
px 480
به همراه زیرنویس
MB 551
px 1080
زبان اصلی
GB 2
px 720
زبان اصلی
MB 987
دریافت زیرنویس 2040
زیرنویس فارسی مستند
زیرنویس انگلیسی مستند