حقیقت تلخ| An Inconvenient Truth


Philip Davis Guggenheim

محیط زیست

2006

انگلیسی

96

آمریکا

دارد

درباره مستند

داستان فیلم:

این فیلم به فعالیت‌های ال‌گور فعال محیط زیست می‌پردازد که سعی دارد مردم را از خطرات آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره‌زمین آگاه کند و نشان می‌دهد ال گور که سابقا معاون بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است، چگونه عمر خود را وقف کمک به محیط زیست کرده است.

دریافت مستند حقیقت تلخ
px 1080
به همراه زیرنویس
GB 1.79
px 720
به همراه زیرنویس
GB 1.05
px 480
به همراه زیرنویس
MB 588
px 1080
زبان اصلی
GB 1.79
px 720
زبان اصلی
GB 1.05
دریافت زیرنویس حقیقت تلخ
زیرنویس فارسی مستند
زیرنویس انگلیسی مستند