back-to-eden

بازگشت به بهشت| back to eden


Dana Erin Richardson

محیط زیست

2011

انگلیسی

91 دقیقه

آمریکا

ندارد

درباره مستند

داستان فیلم:

اگر می‌خواهید به عنوان یک #باغبان_جهادی ، #چرخه_حیات را نجات دهید و بدون زحمت و هزینه‌های زیاد شخم‌زنی و استفاده از کود و سم شیمیایی، یک باغ دیم و بدون آبیاری ایجاد کنید؛ حتما مستند «بازگشت به بهشت» را تا آخر ببینید. نکته طلایی در پایان مستند مشخص می‌گردد!

دریافت مستند بازگشت به بهشت
px 720
دوبله شده
MB 994
px 480
دوبله شده
MB 565