logo

Matricide/ مادرکشی

روزگاری آن که می خندید هنوز خبر بد را نشنیده بود، اما ما ساکنان شهر دیرزمانی است خبر بد را شنیده ایم و همچنان می خندیم. دریاچه ها و تالابها، رودها و نهرها، چشمه ها و چاه ها… و قنات ها و آبخوان های این سرزمین هر روز کم آبتر و کم جانتر می شوند. تو گویی بحران، قرن ها از اینجا فاصله دارد و اینها همه اخباری از یک کره دیگر است…

ژانر:مستند: اجتماعی، محیط زیست

تاریخ انتشار : سال 1394

تیزر مستند مادرکشی!