میرآب

میرآب

بر اساس پژوهش حاضر راه حل مدیریت کم‌هزینه و بی‌خطر آب توجه به نقش درخت در این چرخه و بازگرداندن نقش فراموش شدۀ «میرآب»ـی به درخت است. درخت با قرار گرفتن در مرکز در هم تنیدۀ چرخه‌های طبیعت، به تنهایی قادر است تا در کنار مدیریت آب و جلوگیری از هدررفت آب، جلوی فرسایش خاک را گرفته و پاکی را نیز برای هوا به ارمغان آورد.

درخت و شارژ آبهای زیرزمینی

درخت و شارژ آبهای زیرزمینی

با احیای درخت تنها هوا و خاک اصلاح نمی‌شوند؛ چرخِ چرخۀ آب هم با درخت می‌چرخد. یافته‌های جدید علوم تجربی باعث شده است دانشمندان که به خیال خود داشتند پروندۀ درخت را می‌بستند، خود را هنوز در ابتدای راه کشف رفتار درخت در چرخۀ آب ببینند. تصوراتی که در گذشته در مورد نقش درخت در چرخۀ آب وجود داشت، امروزه در حال دگرگونی است.

پمپ بیوتیک

پمپ زیستی - پمپ بیوتیک

یکی از شگفتی‌هایی که به تازگی کشف شده و جامعۀ علمی و زیست ‌محیطی را با تغییر زاویه نگاه جدّی مواجه کرده است عملیات پمپاژ رطوبت توسط درختان است. این نظریه به زبان ساده در صدد بیان این نکته است که رطوبت جوّی تولید شده توسط جنگل‌ها فقط در حوضۀ آبریز محلی خودشان باقی نمی‌ماند: و در واقع بیشترش به وسیلۀ باد به سائر مناطق، کشورها یا حتی قاره‌های دیگر منتقل می‌شود و با مکشی که به خاطر جنگل صورت می‌گیرد دوباره هوای مرطوب و ابر به سمت مناطق درختکاری شده کشیده می‌شود.

بادام کوهی

چرخه حیات - بادام کوهی

بادام کوهی درختی بومی ایران، مقاوم و خوداتکاء است که قابلیت رشد در اکثر محیط‌ها و شرایط کم آبی را دارد.

این درخت در تمام خاک‌ها رشد می‌کند ولی خاک‌های آهکی را ترجیح می‌دهد و از خاک‌های با رطوبت بالا و بدون زهکشی آسیب می‌بیند.

ارتفاع مناسب برای کاشت این گیاه مقاوم ۸۰۰ تا ۲۷۰۰ متر از سطح دریا است. بارش مطلوب برای بادام کوهی ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌لیتر بوده که متناسب با شرایط نیمه خشک در اکثر مناطق ایران است و به همین خاطر بدون آبیاری و به صورت دیم هم قابلیت زیست و ثمر دهی دارد.

این گیاه استراتژیک علاوه بر کنترل هرز آب، کاهش تبخیر از سطح، ذخیرۀ نزولات آسمانی، جلوگیری از فرسایش خاک، رفع آلودگی هوا، ترسیب کربن و جلوگیری از گرمایش زمین، باعث بالا رفتن درآمد ساکنان منطقۀ رویشی نیز خواهد شد.

شجره طیبه

شجره طیبه

راه حلِ برآمده از منابع دینی و یافته‌های جدید علوم تجربی برای احیای طبیعت، عمران زمین، مواجهه با بحران‌های زیست ‌محیطی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، کاشت درخت و احیای باغات و جنگل‌ها است. درخت، کلید حفظ و احیای چرخه‌های زیستی در طبیعت و رمز اصلاح وضع تهدید کننده‌ای است که تمدن بشری و زیست دیگر موجودات را به خطر انداخته است.
اما دو مشکل جدی برای کاشت درختان که با آن مواجه هستیم عبارتند از اولا: کمبود آب، ثانیا: کمبود منابع مالی، امکاناتی و انسانی دولت‌ها.
مشکل نخست را تحقیقات علمی جدید رفع نموده و به صورت نظری و عملی اثبات کرده است که بر خلاف تفکر موجود، درخت تنها یک مصرف کننده در طبیعت نیست؛ بلکه جذب و نگهداری آب، تولید هوای سالم، احیای خاک و تولید غذای سالم از جمله فواید زاید الوصف درخت است و این چرخۀ حیات است که برای ادامۀ زندگی در زمین وابسته به درخت می‌باشد.